KONG OSCARS GATE 62

Kong Oscars gate 62 ble tegnet av arkitektene Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbø, og den herskapelige bygningen stod ferdig i 1913. Ved ferdigstillelsen flyttet Westfal-Larsen og flere andre rederivirksomheter inn i bygget, som på folkemunne ble kalt «Rederhuset». Westfal Larsen kjøpte senere aksjemajoriteten i selskapet som eide bygget. Bygget ble rehabilitert i 1997 da Kunsthøyskolen flyttet inn. Kunsthøyskolen har vært leietakere de siste 20 årene, før de flyttet til nye lokaler i august 2017. Nye leietakere er Kirkens Bymisjon, som overtok i september 2017.

 Kong Oscars gate 62 ble tegnet av arkitektene Fredrik Arnesen og Arthur Darre Kaarbø, og den herskapelige bygningen stod ferdig i 1913. Ved ferdigstillelsen flyttet Westfal-Larsen og flere andre rederivirksomheter inn i bygget, som på folkemunne ble kalt «Rederhuset». Westfal Larsen kjøpte senere aksjemajoriteten i selskapet som eide bygget.

 

Bygget ble rehabilitert i 1997 da Kunsthøyskolen flyttet inn. Kunsthøyskolen har vært leietakere de siste 20 årene, før de flyttet til nye lokaler i august 2017. Nye leietakere er Kirkens Bymisjon, som overtok i september 2017.

FAKTA OM EIENDOMMEN

Gnr 166 Bnr 547

Byggår:          1914

Rehabilitert: 1997

Areal:             2569 m2

Etg : 4 etg + loft og kjeller

Bruk: kontor

 

LEIETAGERE

 

Kunsthøyskolen til 31.08.2017

Kirkens Bymisjon fra 01.09.2017