Sandviksboder 1 & 2

Sandviksboder 1 ble tegnet av stadskonduktør Kaspar Hassel og bygget av Bergen Kommune i 1919. Bygningen, som het Bergens Kommunale Slagtehus- og Kvægtorvanlæg ble drevet av kommunen helt frem til 1970. Etter at slaktehuset ble nedlagt, stod bygningene tomme og til nedfalls i flere år. I desember 1972 stod eiendommen i brann og deler av bygningsmassen forsvant. I år 2000 la Bergen Kommune slaktehustomten ut for salg.

OM OSS

Grunnlagt i 1996

J. Berstad Eiendom AS ble grunnlagt i 1996 og er Westfal-Larsens eiendomsselskap. 
Vi har fokus på utvikling og bærekraft gjennom aktivt eierskap og forvaltning av eiendommene.

J. Berstad Eiendom AS er en del av Westfal-Larsen gruppen. Gjennom eierskap og forvaltning har Westfal-Larsen drevet med eiendom i mer enn 100 år.

Vi er stolt medlem av Grønn byggallianse.

UTVIKLING

VEDLIKEHOLD

KUNDEORIENTERT

GJENBRUK

EIENDOMSPORTEFØLJE

Våre eiendommer

J. Berstad Eiendom AS eier og drifter seks næringseiendommer sentralt i Bergen. Næringsbygget Kong Oscars gate 62, «Rederhuset», ble bygget i 1913 med blant andre Westfal-Larsen som leietakere, og Teatergaten 35 ble bygget av og for Westfal-Larsen i 1966. Begge byggene eies fortsatt i dag av Westfal-Larsen gjennom datterselskapet J. Berstad Eiendom AS.

Ledige Lokaler

Vi har for tiden følgende ledige lokaler

J. Berstad Eiendom AS har som mål å være en foretrukken nærings- og boligutvikler i Bergen gjennom aktivt eierskap med fokus på bærekraft og utvikling.

Vi legger vekt på å fremstå så klimanøytrale som mulig, og ønsker å tilby våre leietakere:

  • J. Berstad Eiendom AS kan se på energisparende tiltak for din bedrift.
  • Vi kan bistå med kildesortering.
  • Bidra til utregning av klimaregnskap for å sikre din bedrift et klimanøytralt fotavtrykk.
DRIFT

Vi har bred erfaring

Vår driftsavdeling har lang og bred erfaring på drift, vedlikehold og utvikling. Vi er opptatt av energisparing, kildesortering og gjenbruk, samt tett dialog med leietakerne våre. J. Berstad Eiendom AS har som mål å redusere fotavtrykket vårt og å øke levetiden til eiendommene.

Blogg

Kontakt oss

Vi har gjennom 20 år opparbeidet bred kompetanse innen eiendomsutvikling- og drift. Som en del av Westfal-Larsen gruppen har vi mer enn 100 års erfaring med bærekraftig eiendomsutvikling.