KONTAKT OSS

BÆREKRAFT OG MILJØ

J. Berstad Eiendom AS

J. Berstad Eiendom AS har fokus på utvikling og bærekraft gjennom aktivt eierskap og forvaltning av våre eiendommer.

Vi mener at det er viktig å tenke langsiktig når vi utvikler eiendommer som skal sette sine avtrykk i Bergensbildet i mange tiår. Med fokus på energisparing, kildesortering og gjenbruk, samt tett dialog med leietakerne våre vil vi redusere fotavtrykket og øke levetiden til eiendommene våre. Næringsbygget Kong Oscars gate 62, «Rederhuset», ble for eksempel bygget allerede i 1913, og eksisterer fortsatt i beste velgående mer enn 100 år senere.

I 1966 førte de opp nye kontorbygget i Teatergaten 35. Arkitekten Halfdan B. Grieg og Westfal-Larsen ble tildelt Det nyttige Selskabs pris for god arkitektur samme år. Bygningen var på denne tiden ansett som «high-tech», og 50 år senere fremstår den fortsatt som et moderne kontorbygg.

Når vi utviklet prosjektet Sandviken Sjøfront var det naturlig å se mot nærmeste nabo -havet som energikilde. Fra dypet i byfjorden henter vi stabile temperaturer som gir optimale driftsforhold til varmepumpen i kjelleren -året rundt. Denne energien brukes til alt fra gulvvarme, -til varmtvann i dusjen både for boligdelen og næringsdelen i Sandviksboder 2 og for nabobygget Sandviksboder 3.

Om sommeren kjøles ventilasjonsanleggene med den samme løsningen, også kalt frikjøling. Sammen med et vanntåkeanlegg dekker dette alt av byggets kjølebehov -uten bruk av kjølemaskin!

J. Berstad Eiendom AS hjelper våre leietakere med å:

1

Finne energisparende tiltak.

2

Vi kan bistå med kildesortering.

3

Vi kan bidra til utregning av klimaregnskap for å sikre din bedrift et klimanøytralt fotavtrykk.

All energi J. Berstad Eiendom AS kjøper leveres av Fjordkraft med garanti om å være 100 prosent fornybar. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å redusere energiforbruket. Fra 2015 – 2020 har vi redusert strømforbruket med omlag 25 prosent.

Vi øker hele tiden kompetansen vår gjennom kursing, og ser på hvilke ytterligere tiltak vi kan iverksette som kan bidra til en grønnere by.

J. Berstad Eiendom AS er medlem av Grønn Byggallianse, en medlemsorganisasjon for hele verdikjeden innen bygg og eiendom. Foreningens formål er å utvikle norsk bygge- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget.

Rederhuset ble oppført i 1913, og eksisterer fortsatt i beste velgående mer enn 100 år senere.