MULIG UTBYGGING PÅ NØSTET

J. Berstad Eiendom AS har i samarbeid med Rambøll AS utarbeidet forslag til ny reguleringsplan for eiendommene på Nøstet.

 

I forbindelse med utarbeidelsen av det nye planforslaget har det vært viktig å planlegge utviklingen av området i tråd med kommunens overordnede planer for en kompakt by, ved å tilføre Nøstet og byen nye boliger. Det er et ønske å åpne opp området og bebyggelse fra eksisterende trehusmiljø, gjennom Nøstegaten og mot sjøen, og dermed tilrettelegge tilgang til sjøfronten.

 

Ny hop inn til Bjørgeboden med gangbro over og fotgjengerforbindelse til USF langs sjøen er lagt inn i planforslaget.

 

Den fredede Bjørgeboden vil bli en naturlig del av et sentralt felles torgområde med gode uteoppholdsarealer og møteplasser for eksisterende og nye beboere. I tillegg planlegges det etablering av en ny barnehage.