KONTAKT OSS

prosjekter

J. Berstad Eiendom AS har følgende eiendomsprosjekter under utvikling

Nøstet sjøfront tilrettelegger for at sjøkanten på Nøstet kan utvikles til en levende bydel med 146 nye boliger, næring og bilfrie gater og byrom. Området har en unik beliggenhet ut mot Byfjorden og tilbyr attraktive nye boliger med sjøutsikt og sol. Prosjektet har en særegen arkitektonisk utforming med et moderne uttrykk formet med utgangspunkt i tradisjonell Bergensk sjøhusbebyggelse.

Prosjektet gror frem fra den eksisterende bystrukturen på Nøstet og skaper tilkomst og utsyn til sjøen både for nye og eksisterende beboere i området. Eksisterende kaiområdet på Nordnes fra Nordre Nøstekai til Dikkedokken åpnes opp langs Nøstegaten hvor eksisterende gater og smau forlenges mot sjøen. Alle husene er planlagt rundt gater og plasser som opparbeides for beboerne med forhager, beplantning og møblering. Langs sjøfronten anlegges en romslig promenade som trappes ned mot vannet og danner gode oppholdssoner.

Bjørgeboden, en bevaringsverdig sjøbod, vil når den er renovert bli et midtpunkt i området med ny næring/kulturbruk og en ny kanal foran boden som gjenskaper kontakten med vannet.  Det romslige torget rundt boden som er knyttet sammen med eksisterende naboplass gir muligheter for uteservering og annen bruk.

Reguleringsplanen for prosjektet som er et samarbeid mellom J. Berstad Eiendom AS og OBOS/EGD omfatter totalt 247 nye boliger i tillegg til næringsarealer og en barnehage. Planen åpner også opp for en ny forbindelse over Dikkedokken mot kulturhuset USF.

De 8 nye husene i 4-6 etasjer som utgjør Nøstet Sjøfront tilbyr varierte bomuligheter med leiligheter i ulike størrelser fra 2-5 rom i tillegg til dupleks-leiligheter for familier på bakkeplanet. Alle parkering og boder er plassert i fellesanlegg under bakken med innkjøring fra Nøstegaten.

.
Previous slide
Next slide

I samarbeid med Rambøll AS har J. Berstad Eiendom AS utarbeidet forslag til ny reguleringsplan for eiendommene på Nøstet. Det har vært viktig å planlegge utviklingen av området i tråd med kommunens overordnede planer for en kompakt by ved å tilføre Nøstet og byen nye boliger. Det er et ønske om å åpne opp området og bebyggelse fra eksisterende trehusmiljø, gjennom Nøstegaten og mot sjøen, og dermed åpne for tilgang til sjøfronten.

Vi har også lagt inn i planforslaget en ny hop inn til Bjørgeboden med gangbro over og fotgjengerforbindelse til USF langs sjøen. Den fredede Bjørgeboden vil bli en naturlig del av et sentralt felles torgområde med gode uteoppholdsarealer og møteplasser for eksisterende og nye beboere. I tillegg planlegges det etablering av en ny barnehage.