KONTAKT OSS

Trives godt i Sandviksboder 2

bildet viser smilende dame i blå kjole utenfor et bygg

 Det er snart ni år siden at PwC Bergen var på flyttefot. PwC skulle gå fra en løsning hvor de hadde stort sett kontorceller til en aktivitetsbasert løsning med clean desk og free seating. For å få til den endringen trengte PwC nye og mer hensiktsmessige lokaler. Valget falt etter hvert på Sandviksboder 2. Det […]

-Bærekraft har alltid vært selvsagt for oss!

Bilde viser hus ved fjord

 Bærekraft har alltid vært en selvfølge for J. Berstad Eiendom AS. Som en del av Westfal-Larsen-gruppen, har begreper som «kvalitet», «gjenbruk», «vedlikehold» og «levealder» vært en så naturlig del av driften i mer enn 100 år, at det for lengst er innarbeidet på alle nivåer i virksomheten.  -Hele eiendomsvirksomheten er gjennomsyret av det som vi […]