SANDVIKSBODER 1 & 2

Sandviksboder 1 ble tegnet av stadskonduktør Kaspar Hassel og bygget av Bergen Kommune i 1919. Bygningen, som het Bergens Kommunale Slagtehus- og Kvægtorvanlæg ble drevet av kommunen helt frem til 1970. Etter at slaktehuset ble nedlagt, stod bygningene tomme og til nedfalls i flere år. I desember 1972 stod bygget i brann og deler av bygningsmassen forsvant. I år 2000 la Bergen Kommune slaktehustomten ut for salg. Fire interessenter, blant dem Westfal-Larsen, etablerte Sandviksboder 1 AS og la inn bud på eiendommen. Året etter ble Sandviksboder 1 AS eier av både tomt og bygningsmasse. Ved hjelp av arkitekt Ulf Røstøen, ble alle bygningene fullstendig rehabilitert og bygget om til moderne kontor- og næringslokaler. Prosjektet vant Eiendomsprisen for 2008.

 

Planene for utbygging av den ubebygde delen av tomten (Sandviksbodene 2) møtte store utfordringer og motstand. I 2013, etter 9 års planarbeid sto de nye næringslokalene og eierleilighetene endelig ferdig. Alle leilighetene ble solgt til private eiere.

FAKTA OM EIENDOMMEN SANDVIKSBODER 1

(GAMLE SLAKTEHUSBYGNINGENE)

Gnr 168 Bnr 321

Byggeår: 1919

Rehabilitert: 2005-2006

Areal: 5299 m2

Bruk: kontorlokaler

 

FAKTA OM EIENDOMMEN SANDVIKSBODENE 2

(NYBYGGET)

Gnr 168 Bnr 2126

Byggeår: 2013

Areal: 6466 m2

Bruk: kontorlokaler

LEIETAGERE

PWC region vest

Scantrol

Advania

Adams matkasse

Jobzone

Pandora film

Proaktiv meglerkontor

Coast seafood

North sea seafood

Sjømat Norge

Advokathus 1

Swaa

Cut the crap frisør

Brgn

Smauet Eiendom