NØSTEGATEN 78

Bygningen i Nøstegaten 78 ble oppført på 1930-tallet. Eiendommen var opprinnelig i tre og ble brukt som lager. J. Berstad AS kjøpte eiendommen i 1962. Selskapet drev blant annet jernvarehandel i Bergen, og hadde behov for lagerplass. Senere ble eiendommen overført til Westfal-Larsens eiendomsvirksomhet.

I 1987-1989 ble bygget totalrenovert og fasaden ble forblendet med teglstein. Samtidig ble bygningen ombygget til bruk for massekommunikasjonsvirksomhet. Sjøgrunnen utenfor eiendommen har blitt utfylt i flere omganger.

FAKTA OM EIENDOMMEN

Gnr 165 Bnr 574

Byggår: 1930

Rehabilitert: 1988

Areal: 3865 m2

Etg: 6 etg + kjeller- Kantine-Parkering

Bruk: Kontor

LEIETAGERE

TV2

ISS personalhuset

Mosart Media

Vimond